Welkom

“Het is mijn overtuiging dat werkplezier toeneemt als je vooral bezig kunt zijn met je kerntaken”

20141206_150619

Mijn dienstverlening richt zich dan ook op het bieden van ondersteuning in de huisartsenpraktijk bij niet-patiëntgebonden taken. Ik richt me op praktijkmanagement omdat ik denk dat er nog veel winst is te behalen door oplossingen te vinden voor vraagstukken op organisatorisch gebied; het doorvoeren van verbeteringen in de praktijkorganisatie kan tijdrovende werkzaamheden bij de medewerkers wegnemen, denk aan voorraadbeheer, overlegstructuur, ICT of personeelszaken.  De tijd die vrijkomt, kan besteed worden aan directe patiëntenzorg.

In de huidige tijd wordt veel werkplezier van medewerkers in een huisartsenpraktijk ontnomen door ontwikkelingen in de eerstelijn die een steeds grotere druk leggen op de praktijkvoering. Door o.a. de marktwerking, groeiende bureaucratie en afnemend vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan. En dat terwijl de medewerkers juist graag met hart en ziel kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg willen verlenen.

Een praktijk kan niet meer gerund worden zoals dat 10 jaar geleden nog gebruikelijk was. Zorginhoudelijk en organisatorisch is er teveel veranderd. Ondersteuning in de praktijk is daarom een logisch gevolg. Door te kiezen voor managementondersteuning kan de praktijk zich focussen op haar kerntaken. Het is mijn overtuiging dat daardoor plezier in werk toeneemt en kwaliteit van zorg verbetert.

“Werken in een huisartsenpraktijk is leuk, uitdagend en interessant. Door met passie je beroep uit te oefenen, verbeter je de kwaliteit!”