Diensten

Zowel op uitvoerend als adviserend niveau kan ik u ondersteunen. Mijn waarde ligt daarbij in de combinatie van de kennisvelden communicatie, didactiek, gezondheidszorg en IT.

Mijn specialisaties zijn:

   • Specifiek voor Medicom gebruikers:
    – het verzamelen en verwerken van data
    – het verzorgen van declaraties
    – clusterbeheer
    – begeleiding bij implementatie van Medicom
    – het bevorderen van efficiënt en effectief HIS gebruik
    – inwerken startende huisarts of nieuwe medewerker m.b.t. HIS gebruik
   • Algemeen in de eerstelijn:
    – praktijkmanagement taken
    – opzetten en uitvoeren van projecten
    – schrijven van opleidingsplannen

Kosten en baten

Het uitbesteden van deze niet-patiëntgebonden werkzaamheden is een investering. Samen met u kan ik bespreken wat het u op gaat leveren.