HIS specifiek

Specifiek voor Medicom gebruikers:

  1. Het verzamelen en verwerken van data; in Medicom wordt hiervoor de Q module gebruikt. Hiermee kan relevante informatie voor uw praktijkvoering worden gegenereerd. Op basis van feiten, de resultaten uit de Q module, kunt u processen in uw praktijk zonodig bijsturen. Ik kan hierbij de uitvoering van de selecties voor u uit handen nemen en desgevraagd een advies geven hoe u verder kunt met de informatie.
  2. Het verzorgen van declaraties; het declaratieproces gaat niet iedereen evengoed af waardoor er soms veel geld blijft liggen. Het kan u veel tijd kosten om alles zelf uit te moeten zoeken. Ik kan dit (deels) uit handen nemen, inkomstenverliezen aan het licht krijgen en procedures efficiënter laten verlopen.
  3. Clusterbeheer; als Medicom gebruiker bent u aangesloten op een cluster en deelt u daardoor bestanden met patiëntgegevens met elkaar. Het is zaak dat dit goed beheerd wordt. Ik kan clusterbeheertaken voor u uitvoeren. Dit kan de clusterleden veel praktische voordelen opleveren.
  4. Begeleiding bij implementatie van Medicom; u krijgt begeleiding van uw HIS leverancier. Aanvullend hierop kan ik ondersteuning bieden. U bent hierdoor eerder in staat optimaal met Medicom te kunnen werken.
  5. Het bevorderen van effectief en efficiënt HIS gebruik; goed HIS gebruik levert uw praktijk veel winst op. Dat kan gaan over agendavoering, maar ook over registratie of patiëntbeheer. Ik kan de praktijk doorlichten  en een advies uitbrengen voor een verbeterplan.
  6. Inwerken van startende huisarts of nieuwe medewerker; het is prettig om zo snel mogelijk grip te krijgen op het HIS gebruik omdat het bij veel werkzaamheden nodig is. Ik kan een inwerkprogramma maken en hierbij begeleiden.