Algemeen in de eerstelijn

  1. Praktijkmanagement taken; niet meer misgrijpen door goed georganiseerd voorraadbeheer, opvolging van acties door een goede overlegstructuur, digitale veiligheid in de praktijk door ICT ondersteuning, financiën op orde door sturing van het declaratieproces, tegemoet komen aan wensen van patiënten door vergroting communicatiemogelijkheden/eHealth, minder belasting van medewerkers door het maken van goede werkafspraken. Allemaal voorbeelden van wat ik voor de praktijkorganisatie kan betekenen.
  2. Opzetten en uitvoeren van projecten; in de huisartsenpraktijk is altijd iets te ontwikkelen. Denk aan het opzetten van een ouderenzorgproject , het implementeren van VRM spreekuren of het verbeteren van overlegstructuren. Ik kan daarbij ondersteunen door het schrijven van projectplannen en begeleiding bij uitvoering.
  3. Schrijven van jaarplannen en opleidingsplannen; wat wilt u komend jaar ontwikkelen in uw praktijk? Vanuit welke visie wilt u dit vormgeven? Zijn uw medewerkers voldoende opgeleid en willen ze zich verder ontwikkelen? Ik kan deze trajecten ontwikkelen en begeleiden.